• CULINARY ART. WORLDWIDE. UNIQUE. 14 TO 19 FEBRUARY 2020, STUTTGART

   • Ďakujeme za príležitosť prezentovať Prešovský samosprávny kraj pri príležitosti slovenského predsedníctva organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

  •                            

    • Spolu úspešnejší 2021

    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.

     Cieľom výzvy je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

    • 200. výročie narodenia F. M. Dostojevského

    • Dňa 19.11.2021 v spolupráci s Ruským centrom v Prešove sa uskutočnila online prednáška pre žiakov - ruštinárov 3. ročníka. Na online hodine sme diskutovali o význame a dôležitosti čítania kníh a literatúry pre dnešného moderného človeka v súvislosti s 200. výročím narodenia významného ruského spisovateľa  F.M. Dostojevského. Diskutovali sme o tom, prečo je dôležité čítať literárne diela klasikov, akým spôsobom literatúra obohacuje človeka a podrobnejšie sme sa venovali životopisu a tvorbe Dostojevského. Ako tvrdí L. N. Tolstoj, v knihách je najväčšie bohatstvo a múdrosť všetkých čias a národov.  

     Mgr. M. Bednáriková

     fotoalbum

  •        

    

  •                      

    • Zlepšenie kvality špecializovaného a odborného vzdelávania v školách pohraničia

    • Výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce, do ktorej je zapojený aj PSK, je VZDELÁVACÍ PROJEKT INTERREG.
     Zlepšením kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania prostredníctvom zlepšovania kompetencií učiteľov a žiakov, obohatenia vzdelávacej ponuky spájajúcej teóriu a prax s využitím inovatívnych vzdelávacích nástrojov, aktívnou spoluprácou so sociálno-ekonomickým prostredím s výmenou osvedčených postupov v poľsko-slovenskom pohraničí,  sa podporí ich adaptácia a atraktívnosť na miestnom trhu práce v období X.2019-IX.2020.

     Bez spoločnej realizácie projektu by nebolo možné podporiť rozvoj odborného vzdelávania v pohraničnom území v oblasti gastronómie a mechatroniky na úrovni stredných škôl a vytvorenie optimálneho modelu teoretického a praktického vzdelávania.

     Otvorili sa  nové možnosti pre koherentné prepojenie vzdelávacieho systému na oboch stranách hranice.

     Naša škola ako partner pri realizácii projektu významne prispela k sociálno-ekonomickej oblasti poľsko-slovenského pohraničia a jeho trvalo udržateľného rozvoja.
     fotoalbum 

     Interreg

    • študentský život na vysokej škole...

     • témou ďalšieho vysielania Virtuálnych dní otvorených dverí VŠ a fakúlt je študentský život 
     • 24.11 - 25.11.2021  
     • 8:00 -  13:00 hod.
     • zaujíma Ťa: 
     • Aké športové, kultúrne a spoločenské vyžitie vaša univerzita alebo fakulta ponúka?
     • Kam chodíme počas voľného času a ako ďaleko je to od školy (kaviarne, puby, fitness, shopping …)?
     • Kde sa dá ísť a čo sa dá robiť v prestávke medzi hodinami ?
     • Je na univerzite/fakulte študentská kaviareň
     • Aké typy akcií organizujú študenti počas roka? 
     • Aké športy sa na vašej univerzite hrajú?
     • Aké zľavy majú študenti pri návšteve športových, kultúrnych a spoločenských akcií?
     • Majú všetci prváci internát?  
     • Aký je internát? Koľko ľudí v ňom býva? Je v rámci internátu aj telocvičňa, bazén, posilňovňa?
     • Koľko ľudí býva na izbe na internáte? Kedy je večierka?
     • Dá sa bývať aj na súkromí? Koľko to stojí a ako ľahko sa dá nájsť takéto ubytovanie?
     • Aká je strava v jedálni? Koľko jedál je na výber? A sú chutné? A podobne...
     • tak sa registruj: 
     •  https://www.narodnekariernecentrum.sk/registracia-studenta
    • ... učebňa priamo v pivovare

    • spoznaj UPJŠ zvnútra

    • online na Facebooku 5. novembra 2021 od 10.00 hod.

      Univerzita Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach 

     Počas DOD študentov čaká predstavenie univerzity a jej piatich fakúlt (lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulty verejnej správy), diskusia so súčasnými študentmi UPJŠ, online vstup zástupcu Univerzitného poradenského centra, súťaž  o hodnotnú cenu.
      prihlásiť sa na podujatie -   
     Facebook:

     https://www.facebook.com/events/273283924692685.

    • A my sme robili catering 😊

    • PRÍLEŽITOSŤ PRE PARA ŠPORTOVCOV👨‍🦽

     Predseda PSK Milan Majerský a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš dnes podpísali ✍️Memorandum o vzájomnej spolupráci. Ich cieľom je spoločne vytvárať podmienky pre mladých zdravotne znevýhodnených para športovcov a začleniť ich do spoločnosti. 

     💪🏆Hlavnou myšlienkou memoranda je vytvorenie vzorového modelu spolupráce medzi paralympijským športom a samosprávnym krajom. Ten by sa mal vykreovať na základe  podpory rozvojových programov paralympijských športov stredoškolskej mládeže v Prešovskom kraji.

     fotoalbum

      

    • naj online učiteľ

    • Ďakujem žiakom SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3 v Prešove za nomináciu a úprimne si to cením.
     Je dôležitá podpora PSK, že online vzdelávanie prebiehalo aj v tak dôležitej forme ako praktické vzdelávanie a my sme to zvládli vďaka OV, MOV M. Bašistovi, ďakujeme a blahoželáme.

    • Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí VŠ a fakúlt prichádzajú...

    • Virtuálny deň otvorených dverí

     milí študenti,
     Národné kariérne centrum pripravuje celoslovenské virtuálne DOD

     Termíny a témy vysielaní:

     • 1.vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13-14.10.2021)
     • 2.vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24-25.11.2021)
     • 3.vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15-16.12.2021)
     • 4.vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19-20.1.2021)
     • 5.vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23-24.2.2021)

      pozývame Vás  na prvé vysielanie, ktoré začína budúci týždeň v stredu a štvrtok (13-14.10.2021) od 8:00 - 13.00.

     sledujte EduPage - prihlasovacie údaje + info

      

      

    • Oznam stravníkom

    • Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2021/2022 sa budú obedy vydávať od 06. 09. 2021.
     Prosíme tých, ktorí majú záujem o obedy nech vypíšu a odovzdajú Zápisný lístok a sledujú 
     www.stravnici.sk
     Zapisny_listok.pdf

    • Milí prváci

    • Riaditeľstvo SOŠ gastronómie a služieb v Prešove Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. Žiadame Vás, aby ste so sebou doniesli vysvedčenie za 9. ročník ZŠ. Zároveň Vám oznamujeme, že každý žiak je povinný vybaviť si počas letných prázdnin u svojho lekára zdravotný preukaz, ktorý pri nástupe v septembri 2021 odovzdá majstrom odbornej výchovy.

     PaedDr. Andrea Klačeková
     riaditeľka školy

    • Otvorenie školského roka 2021/2022

    • Milí študenti,
     otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v priestoroch školy na školskom dvore podľa nasledujúceho rozpisu:
     I. ročníky a nadstavbové štúdium 
     2. 9. 2021 o 9.00 hod.
     II. - IV. ročníky
     2. 9. 2021 o 10.00 hod.
     PaedDr. Andrea Klačeková
     riaditeľka školy

      

     PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY
     Pred nástupom do školy v novom školskom roku 2021/2022 rodič (v prípade neplnoletého žiaka), plnoletý žiak a zamestnanec školy predložia tlačivá „Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti“ a „Oznámenie o výnimke z  karantény“. V zelených okresoch tlačivá nie sú povinné, len odporúčané.
     Tlačivo o bezpríznakovosti bude rodič opakovane odovzdávať v priebehu školského roka po každom prerušení vyučovania, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov.
     Ak rodič tlačivo nepredloží, žiak sa považuje za príznakového. Nebude mu umožnený vstup do školy.
     Ak by dieťa zabudlo predložiť tlačivo, rodič má možnosť poslať ho cez edupage alebo e-mailom.
     Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx
     Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak_zamestnanec_neplnolety_ziak.docx

      

    • ONLINE škola 3D tlače

    • V rámci národného projektu IT Akadémia sa naša žiačka Lýdia Petrová zo IV.A triedy, zúčastnila zaujímavého podujatia:
     Denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.
     V rámci tohto podujatia sa naučila základy modelovania a základy 3D tlače, rozšírila si svoje počítačové znalosti, vyskúšala si návrh modelu ochranného štítu pre zdravotníkov a navrhla svoj vlastný projekt - model Logo fiktívnej firmy. 

     fotoalbum 

    • DOD online


    •    z pohodlia domova priamo do školy...

    • Rozbehni sa! na škole

    •  

     Rozbehni sa! na škole

     V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

    • Nemáš ešte vodičák?

    •   

  • Prihlásenie

   • Projekty školy

   •  

      

      

     

    Duálne vzdelávanie

        

      

            

         

        

      

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Sobota 4. 12. 2021
  • Staňte sa naším fanúšikom