• NÓRSKY PROJEKT

   Náš projekt "Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev
   a potrieb trhu práce"  získal grant z Nórska. 

   Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej inkluzívnej Európe.

   fotoalbum 

   Do školskej reštaurácie dorazili posily z iného sveta...

   https://norskyprojekt.gastrosos.sk/

    

    

    • KOŽAZ a účelové cvičenia

    • Kurz ochrany života a zdravia mali žiaci v treťom ročníku tri dni, 6. - 8. 9. 2023. Prvý deň sme absolvovali v Autoškole SMILE, kde žiakom bola odprezentovaná bezpečnosť na cestách. Druhý deň sme strávili v Lanovom centre OUTDOORPARK v Prešove a tretí deň sme  si vyšľapali na Malkovskú hôrku.  Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy a pohybu v prírode.  Záverečná súťaž  preverila vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Preteky boli zamerané na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy. 

     Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 11. 9. 2023 a 14.9.2023. Vďaka výbornému počasiu sme pre prvý ročník zrealizovali toto povinné cvičenie na Malkovskej hôrke. Jednou z najdôležitejších aktivít bola praktická ukážka prvej pomoci. V rámci prvého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou v „Selfie behu“. Druháci kvôli nepriaznivému počasiu absolvovali prednášku Hasičského a záchranného zboru. Cieľom návštevy prešovských hasičov bolo poskytnúť žiakom vzdelávací a informačný program, ktorý mal za úlohu zvýšiť ich povedomie o požiarnej ochrane a bezpečnosti.

     Stanovené úlohy sme splnili a triedne kolektívy sa zasa stmelili, aby sa pustili do práce v novom školskom roku. 

     fotoalbum

                                                                                                                           Mgr. Bednáriková

    • Otvorenie školského roka 2023/2024

    • Milí študenti,

     otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v priestoroch školy, na florbalovom ihrisku v areáli školy, vedľa parkoviska podľa nasledujúceho rozpisu:

     I. ročník  denného  a I. ročník nadstavbového štúdia 4. 9. 2023 o 9.00 hod.

     II. - IV. ročník denného a II. ročník nadstavbového štúdia 4. 9. 2023 o 10.00 hod.

     PaedDr. Andrea Klačeková
     riaditeľka školy

      

     Zapisny_listok_na_skolsku_stravu.docx

     ISIC

     fotoalbum 

    • Ročníkové práce žiakov

    • Ročníkové práce žiakov v odbore kuchár a čašník sa realizovali v mesiaci jún 2023 v prevádzkach zapojených do duálneho systému vzdelávania :

     · FUSION PUB – prevádzka Mexiko

     · SR INVEST – prevádzka Pilsnerka

     · FUSION FOOD - prevádzka NOZU

     · Hotel Alfa Giraltovce

     Úlohou žiakov bolo odprezentovať získané praktické zručnosti, svoju osobnosť, svoj prístup k práci, zodpovednosť, kreativitu. Každý žiak si navrhol a pripravoval pokrm na vlastnej prevádzke. Všetci svoju úlohu zvládli veľmi dobre.

     Aj prevádzka SEN a dokonca domáce prostredie vychováva budúcich profíkov. 

     MOV

     fotoalbum 

  • sektorová konferencia

   DUÁLNE VZDELÁVANIE FAKTY A MÝTY

   Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji 

  • Duálne vzdelávanie v kocke -  Kaufland 

   duálne vzdelávanie pripraví žiakov do života

   01    02    03

  • Prihlásenie

   • Programy a projekty školy

   •     

     

      

      

     

    Duálne vzdelávanie

        

      

            

         

        

      

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Utorok 26. 9. 2023
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1629259
  •