• Pomaturitné vyššie odborné štúdium 3-ročné DiS

    • HP_prezentacia_na_web_.pps

      

     Pomaturitné štúdium  

     Prihlaska_na_pomaturitne_studium.pdf
     Prihlaska_na_pomaturitne_studium_(1).docx

     Po stiahnutí a vyplnení je potrebné túto prihlášku ako aj príslušné dokumenty* zaslať poštou, alebo priniesť osobne

     na adresu školy: Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3, 081 34 Prešov

                                Prihlášku je potrebné doručiť  do 31. mája 2022

                                Spolu s prihláškou je potrebné doložiť tieto doklady:

     •  vysvedčenie za prvý polrok posledného ročníka štúdia na získanie maturity

      

     Pomaturitné štúdium -  odbory

     2940 Q 01

     Potravinárstvo - hygiena potravín