• naj online učiteľ

    • Ďakujem žiakom SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3 v Prešove za nomináciu a úprimne si to cením.
     Je dôležitá podpora PSK, že online vzdelávanie prebiehalo aj v tak dôležitej forme ako praktické vzdelávanie a my sme to zvládli vďaka OV, MOV M. Bašistovi, ďakujeme a blahoželáme.

    • Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí VŠ a fakúlt prichádzajú...

    • Virtuálny deň otvorených dverí

     milí študenti,
     Národné kariérne centrum pripravuje celoslovenské virtuálne DOD

     Termíny a témy vysielaní:

     • 1.vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13-14.10.2021)
     • 2.vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24-25.11.2021)
     • 3.vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15-16.12.2021)
     • 4.vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19-20.1.2021)
     • 5.vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23-24.2.2021)

      pozývame Vás  na prvé vysielanie, ktoré začína budúci týždeň v stredu a štvrtok (13-14.10.2021) od 8:00 - 13.00.

     sledujte EduPage - prihlasovacie údaje + info

      

      

    • Oznam stravníkom

    • Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2021/2022 sa budú obedy vydávať od 06. 09. 2021.
     Prosíme tých, ktorí majú záujem o obedy nech vypíšu a odovzdajú Zápisný lístok a sledujú 
     www.stravnici.sk
     Zapisny_listok.pdf

    • Milí prváci

    • Riaditeľstvo SOŠ gastronómie a služieb v Prešove Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. Žiadame Vás, aby ste so sebou doniesli vysvedčenie za 9. ročník ZŠ. Zároveň Vám oznamujeme, že každý žiak je povinný vybaviť si počas letných prázdnin u svojho lekára zdravotný preukaz, ktorý pri nástupe v septembri 2021 odovzdá majstrom odbornej výchovy.

     PaedDr. Andrea Klačeková
     riaditeľka školy

    • Otvorenie školského roka 2021/2022

    • Milí študenti,
     otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v priestoroch školy na školskom dvore podľa nasledujúceho rozpisu:
     I. ročníky a nadstavbové štúdium 
     2. 9. 2021 o 9.00 hod.
     II. - IV. ročníky
     2. 9. 2021 o 10.00 hod.
     PaedDr. Andrea Klačeková
     riaditeľka školy

      

     PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY
     Pred nástupom do školy v novom školskom roku 2021/2022 rodič (v prípade neplnoletého žiaka), plnoletý žiak a zamestnanec školy predložia tlačivá „Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti“ a „Oznámenie o výnimke z  karantény“. V zelených okresoch tlačivá nie sú povinné, len odporúčané.
     Tlačivo o bezpríznakovosti bude rodič opakovane odovzdávať v priebehu školského roka po každom prerušení vyučovania, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov.
     Ak rodič tlačivo nepredloží, žiak sa považuje za príznakového. Nebude mu umožnený vstup do školy.
     Ak by dieťa zabudlo predložiť tlačivo, rodič má možnosť poslať ho cez edupage alebo e-mailom.
     Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx
     Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak_zamestnanec_neplnolety_ziak.docx

      

    • ONLINE škola 3D tlače

    • V rámci národného projektu IT Akadémia sa naša žiačka Lýdia Petrová zo IV.A triedy, zúčastnila zaujímavého podujatia:
     Denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.
     V rámci tohto podujatia sa naučila základy modelovania a základy 3D tlače, rozšírila si svoje počítačové znalosti, vyskúšala si návrh modelu ochranného štítu pre zdravotníkov a navrhla svoj vlastný projekt - model Logo fiktívnej firmy. 

     fotoalbum 

    • DOD online


    •    z pohodlia domova priamo do školy...

    • Rozbehni sa! na škole

    •  

     Rozbehni sa! na škole

     V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

    • Nemáš ešte vodičák?

    •   

  • Prihlásenie

   • Projekty školy

   •  

      

      

     

    Duálne vzdelávanie

        

      

            

         

        

      

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Piatok 15. 10. 2021
  • Staňte sa naším fanúšikom