• návšteva pani prezidentky SR Zuzany Čaputovej

   • CULINARY ART. WORLDWIDE. UNIQUE. 14 TO 19 FEBRUARY 2020, STUTTGART

   • Ďakujeme za príležitosť prezentovať Prešovský samosprávny kraj pri príležitosti slovenského predsedníctva organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
    • naša cesta ZELENEJ ŠKOLY

    • PANI PREZIDENTKA SR ZUZANA ČAPUTOVÁ "v školských laviciach"

    • Do Prešova zavítala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na stretnutí s predsedom PSK Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou diskutovali o aktuálnych otázkach. Preberali duálne vzdelávanie i samotné školstvo, do ktorého sa investuje veľa úsilia i v rámci iniciatívy regiónov Catching-up Regions.

     Predseda PSK sprevádzal pani prezidentku aj počas návštevy našej školy. Tento výber nebol náhodný, keďže naša škola je zapojená do duálneho vzdelávania.

     Pani prezidentka sa živo zaujímala o chod školy, bola účastná priamo praktických maturitných skúšok i obhajoby prác našich maturantov. Navštívila laboratóriá, oddychovú zónu, školský Ecooffice, v ktorom sa realizovalo rovesnícke vzdelávanie Potravinová míľa, nechýbala ani ukážka jedál pripravených v odbore kuchár a čašník, či návšteva bufetu a priateľská debata so žiakmi a vedením školy.

     Ďakujeme za milé stretnutie.
      fotoalbum 

      

    • praktická maturitná skúška za účasti prezidentky SR Z. Čaputovej

    •  

      

      

    • ...aj basketbalu fandíme

    • Sezóna basketbalu je u nás po celý rok vítaná. Tak ako každý šport aj basketbalu fandíme. Presvedčte sa s nami. 22. 4. 2022 sme sa zúčastnili OK v basketbale žiakov SŠ. Našich chlapcov mal pod palcom Dušan Výrostko. Dejiskom bola Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove. Bojovali SPŠ stavebná, Gymnázium J. A. Raymana, Gymnázium sv. Moniky , SOŠ gastronómie  a služieb.  Získali sme cenné športové skúsenosti a na postup sme pripravení nabudúce.
     Mgr. D. Výrostko
     fotoalbum 

    • Deň Zeme v znamení Zelenej školy na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

    • Najprv to bol len náš malý, nesmelý nápad. Nás - žiakov.  Za pomoci koordinátoriek Zelenej školy a Školského parlamentu sa však  z toho malého nesmelého nápadu stal úžasný školský deň, ktorý si budeme ešte dlho pamätať.

     Deň Zeme. Tentokrát sme to chceli inak. Chceli sme to po svojom, chceli sme sa zabávať a smiať, no a samozrejme sa aj niečo naučiť. Ale nie od učiteľov, chceli sme sa učiť navzájom.Tretiaci si pripravili pre ostatných žiakov školy prezentáciu a malý workshop o ekologických certifikátoch a greenwashingu. Druháci vyšpekulovali nezabudnuteľné zážitkové hľadanie zeleného pokladu v priestoroch školy, v ktorom súťažné tímy oprášili spomienky na aktivity Zelenej školy v tomto certifikačnom období. Celá škola sa zapojila do sútaže o najzelenší outfit, a pre tých hanblivejších z nás sme vytvorili online eko kvíz. Bol to perfektný deň, presne taký, ako sme si ho na začiatku len nesmelo predstavovali. A čo bolo najlepšie? Keď sme  započuli našich kamarátov pri odchode domov, ako si hovoria, že dnes to bolo fakt super a že byť zelení je zábava aj v škole.
     kolégium Zelenej školy

    • … ABY RAZ VŠETKY NAŠE DETI MALI ŠANCU V ŽIVOTE USPIEŤ


    • V roku 2014 prišiel úspešný medzinárodný program Teach For All, ktorý dnes funguje už v 50. krajinách sveta  a aj na Slovensku.
     V roku 2021 sa aj naša škola zapojila do tohto medzinárodného programu so snahou zlepšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku a umožniť deťom uspieť v živote nech pochádzajú z akéhokoľvek prostredia.
     Dôvodom na spustenie spolupráce bol najmä súlad vízie Teach for Slovakia a našej školy.
     Škola dlhodobo usiluje o zväčšenie miery úspešnosti žiakov zo SZP a so ŠVVP a verí, že spolupráca s programom je tým správnym krokom pre dosiahnutie tejto vízie.
     V septembri roku 2021 sme do našich pedagogických radov preto prijali jedného z účastníkov na pozíciu majstra odborného výcviku. Spolu so žiakmi prvého ročníka odborov Obchodný pracovník a Predavač prevádzkujú na škole bufet, ktorý sa od septembra stal miestom, ktoré okrem žalúdkov, sýti aj mozgy našich študentov.
     Veríme, že očakávaný pozitívny dopad zapojenia sa do programu bude motiváciou pre rodičov a žiakov, aby si pre svoje štúdia vybrali práve Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove a že sme inšpiráciou aj pre ostatné základné a stredné školy.
     V skratke o fungovaní programu:
     Hlavnou myšlienkou programu Teach For All je pritiahnuť tých najschopnejších mladých ľudí do školstva a  získať ich talent a energiu pre zlepšovanie kvality vzdelávania a  to s dôrazom na žiakov, ktorí výrazne zaostávajú najmä z dôvodov, ktoré sú často spôsobené sociálnym prostredím, v  ktorom vyrastajú. Počas svojej 30 ročnej histórie si program vybudoval unikátnu expertízu v  inovatívnych metódach vzdelávania, s  ktorými je možné dosiahnuť viditeľné zlepšenie vo vzdelaní a  životných vyhliadkach žiakov aj zo sociálne náročných podmienok. Tieto inovatívne postupy cez Teach for Slovakia priniesli aj na Slovensko. V partnerstve s riaditeľmi a vedením škôl sa program usiluje prinášať tieto inovatívne metódy do našich škôl. Úspech programu je založený na tom, že účastníci zapojení do programov Teach For All musia splniť veľmi náročné výberové kritériá. Následne absolvujú komplexný intenzívny dvojročný školiaci a  podporný program vo vzdelávacích metódach Teach For All. Počas svojho pôsobenia v škole sa v spolupráci s riaditeľom a kolegami usilujú o zlepšenie vzdelávania, životných vyhliadok mnohých žiakov a aj o rozvoj celej školy.
     Pre viac informácií o programe klikni tu : https://teachforslovakia.sk/

     Mgr.art. Nikola Šušovicová


      

    • Festival kávy, čaju a čokolády

    • Dňa 8. apríla 2022 sa zúčastnili triedy II. BD a III. A Festivalu kávy, čaju a čokolády v Košiciach.  Na podujatí boli prezentované viaceré druhy káv z celého sveta a videli sme rôzne alternatívne spôsoby prípravy káv, spojené s ochutnávkou. Okrem kávy sme mohli ochutnať napr. aj slaný karamel
     ( zaujímavosť: výrobca je bývalý študent našej školy), kakaové bôby, limonády, čokoládu. Počas celého Festivalu prebiehal sprievodný program, ktorého súčasťou boli rôzne prednášky, súťaže a vystúpenia. Bolo nám potešením zúčastniť sa tohto Festivalu.
     Timea Vargová, II. BD

     fotoalbum

    • turnaj stredoškolákov

    • Dňa 5. 4. 2022 sa na ZŠ Májové námestie uskutočnil turnaj chlapcov a dievčat stredných škôl v bedmintone. Našu školu reprezentovali Daniela zo IV.B a Nikola z III.A.

     Odohrali 3 zápasy, v každom zápase bola štvorhra a dve dvojhry. V skupine mali aj favorizovaný team z  GJAR. Po odohratí 2 zápasov v skupine hrali o 3. miesto s GK2. Vo štvorhre naše dievčatá dominovali a vyhrali v dvoch setoch 21:19 a 21:11. Vo dvojhre však už sily nestačili a nakoniec dievčatá obsadili pekné 4. miesto. Niektoré školy nasadili do turnaj  aj aktívnych hráčov, preto umiestnenie našich dievčat považujeme za skvelý úspech.
     J.Leško

     fotoalbum

      

    • UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ

    • Mesiac február a marec 2022 sa v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov niesol v znamení odborných ukážok zručnosti žiakov pod názvom: UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ. Do tejto aktivity boli zapojení žiaci v rámci duálneho systému vzdelávania. 

     V odbore kuchár a čašník predvádzali žiaci svoje praktické zručnosti priamo v prevádzke zapojenej do systému duálneho vzdelávania - Grand hotel Kempinski, Hotel Alfa Giraltovce, MILITO, SR INVEST  Pilsnerka Novum, FUSION PUB - Mexiko,  NOZU Coffee & Bistro, Plazza Beach, VJ s.r.o, SŠJ s.r.o.

     Úlohou kuchárov bolo pripraviť pokrm podľa vlastného výberu, no so zameraním na obsah učiva odborného výcviku v danom ročníku.

     Úlohou čašníkov bolo okrem komunikácie a obsluhy hosťa predviesť zručnosť pri príprave kávy a miešaného nápoja podľa vlastného výberu.  Žiaci sa svojej úlohy veľmi dobre zhostili a zadanú úlohu veľmi dobre zvládli. Pod dohľadom inštruktora duálneho vzdelávania a majstra odbornej výchovy preukázali získané odborné zručnosti, kreativitu a vlastnú organizáciu práce. Bolo zjavne, že sú žiaci na svojich duálnych pracoviskách spokojní, že majú vytvorené vyhovujúce pracovné podmienky, ktoré sú dôležité pre získanie zručnosti v  odbore.

     Motivujúce pre žiakov sú aj benefity v rámci odbornej prípravy v systému DV ako je pracovné oblečenie zabezpečené firmou, bezplatné stravovanie, podnikové štipendium, ale aj  mesačná odmena za produktívnu prácu.

     Spokojnosť prejavujú nielen jednotliví žiaci v systéme DV, ale aj inštruktori v jednotlivých duálnych prevádzkach, ktorí preberajú zodpovednosť za odborné zručnosti žiakov, za pracovné návyky budúcich kolegov,  teda našich žiakov. Výchovnovzdelávací proces žiakov na odbornom výcviku v rámci DV prebieha priamo na prevádzkach pod dohľadom inštruktorov, no v úzkej kooperácii s majstrom odbornej výchovy povereným školou.
     MOV Mgr. O.Kmecová

      fotoalbum 

    • Chemická olympiáda

    • Dňa 8.3.2022 sa uskutočnila chemická olympiáda pre žiakov prvých ročníkov. V úvode sa oboznámili s prácou v chemickom laboratóriu a žiačky II.HP im prezentovali jednoduché efektné chemické  pokusy, ktoré môžu uskutočniť aj v domácich podmienkach. Následne vypracovali písomnú časť a po krátkej prestávke bolo vyhodnotenie.
     Na prvom mieste sa umiestnil Marek Leššo z I.C, na 2. mieste
     Than Thi Minh Phuong z I. C a na 3. mieste Miroslav Jiřikovský z I.A.  
     Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
     Ing. M. Baranová

     fotoalbum

    • Stredoškolská odborná činnost

    • Školské kolo  Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 9. marca 2022.  Hlavnou témou bol vzťah človeka a jeho prostredia, ktoré determinuje  kvalitu života a zdravia.

     Výsledky súťaže :

     1. Miesto
      Kristína Richveisová, Adriána Rabajdová, Viktória Lazorčáková z III.C triedy s prezentáciou Infekčné choroby , pôvodcovia nákaz a spôsoby šírenia ochorení
     2. Miesto
      Lea Hadviždžáková, Philip Cabrini z II.B, ktorí spracovali enviromentálnu tému  s názvom
      Kyslé dažde
     3. Miesto
      Hana Petrová z III.HP s prácou Označovanie potravín a Júlia Kozubová z II.HP s prezentáciou Recyklácia papiera.

      Cenu publika získala Denisa Kopilová z II.HP, ktorá spracovala základné informácie o cirkulárnej ekonomike.

     Veronika Belušková z III.HP sa venovala ochoreniam tráviacej sústavy a vplyvu baktérie Helicobacter pylori na zdravie človeka. Jej vystúpenie ohodnotila porota cenou za najlepšie pripravenú prezentáciu.

     Kristína Magdová z II.AD zaujala svojím prístupom k spracovaniu témy s využitím nových technológií. Jej prezentácia s názvom Potravinová míľa bola posúdená ako najinovatívnejšia práca v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti.
     všetkým blahoželáme...
     MVDr. M. Antonyová
     fotoalbum

    • Hotel Alfa Giraltovce - partner v duálnom systéme vzdelávania

    • Dňa 16.2.2022 sa v rámci duálneho vzdelávania realizovali ročníkové práce žiakov II.B triedy
     ŠO kuchár a čašník v hoteli Alfa Giraltovce. Cieľom ročníkovej práce bolo zistiť úroveň nadobudnutých praktických zručnosti žiakov. Žiaci (Erik  a Dávid) sa na ročníkovú prácu zodpovedne pripravili. Pod dohľadom inštruktorov žiaci preukázali získané praktické zručnosti na veľmi dobrej úrovni tak v odbore kuchár ako aj v odbore čašník. Inštruktori Bc. Slavomír Šuster  a Mgr. Pavel Nikov veľmi zodpovedne plnia svoju úlohu v rámci duálneho vzdelávania a žiakom sa maximálne venujú. Spolupráca školy s touto duálnou prevádzkou je veľmi dobrá. Žiaci sú na prevádzke spokojní, majú vytvorené veľmi dobré podmienky na získanie potrebných zručnosti pre svoj odbor. Veľmi dôležitý je fakt, že inštruktori a zamestnanci hotela prijali žiakov ako svojich budúcich kolegov, čo sa prejavuje nielen v priateľských pracovných vzťahoch, dobrej pracovnej atmosfére, ale aj v zručnostiach a rozvoji celkovej osobnosti žiakov. V mene školy a mene žiakov vyslovujeme prevádzke hotela Alfa Giraltovce veľké „ĎAKUJEME“ za príkladný prístup inštruktorov a dobrú spoluprácu.

     HMOV Mgr. O. Kmecová
     fotoalbum

    • Mladí adepti mäsiarskeho remesla

    • Reštaurácia SEN, 28. február 2022 – naši študenti z odboru mäsiar, mali možnosť „naživo“ si vyskúšať zabíjačku. Spracovanie bravčového mäsa, ktorého výsledkom boli mäsové výrobky – klobásy, jaternice, tlačenky, paprikové laloky a ovar – zabíjačková polievka, boli končiacim  mäsiarom zaujímavým spestrením odborného výcviku.
     Odborný dohľad majstra mäsiara Štefana Krankotu, Mgr. Františka Krankotu a Ing. Jozefa Leška bol našim mladým adeptom mäsiarskeho remesla prepojením teoretických i odborných znalostí a hlavne praktickým prínosom, lebo ak  vám majster sám ukáže svoje finty, grify a ťahy, máte predpoklady  potrebné na zvládnutie tohto remesla.
     fotoalbum

     Ing. J. Leško

    • „Spolu múdrejší 3“

    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.
     Cieľom výzvy je podpora pre tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

     fotoalbum

    • Mgr. M. Gajdoš - ako jeden zo skúsených hodnotiteľov a účastníkov svetových gastronomických súťaží

    • V BRATISLAVE SA KONALO NÁRODNÉ KOLO BOCUSE D’OR SLOVAKIA 2021
     Bocus d´Or je najprestížnejšia a najslávnejšia súťaž kuchárskeho umenia na svete.  
     Je otvorená pre všetky krajiny, odohráva sa naživo pred verejnosťou a prezentuje najnovšie trendy modernej svetovej kuchyne. Jej cieľom je zdôrazniť rôznorodosť kulinárskych kultúr. Umožňuje  presláviť gastronomickú kultúru aj menej známych krajín na celosvetovej gastronomickej scéne.

     fotoalbum

    • ... učebňa priamo v pivovare

    • DOD online


    •    z pohodlia domova priamo do školy...

    • Nemáš ešte vodičák?

    •   

  • Prihlásenie

   • Projekty školy

   •  

      

      

     

    Duálne vzdelávanie

        

      

            

         

        

      

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Sobota 21. 5. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom