• PRIJÍMACIE KONANIE  2023/2024
    Termíny prijímacej skúšky:

     

    I. termín  - 4. máj 2023
    II. termín - 9. máj 2023

    Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika
    Forma prijímacej skúšky: písomná

    Plánovaný počet prijatých žiakov:
    Študijný odbor:

    • 6445 K kuchár: 
    • 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
    • 6444 K čašník, servírka: 

    Podmienky prijatia:

    • uchádzači, ktorí ukončia 9. ročník základnej školy
    • splnil podmienky prijímacieho konania
     
   • Plánovaný počet prijatých žiakov:

    Učebné odbory:

    • 2977 H cukrár kuchár: 
    • 2978 H cukrár pekár: 
    • 2956 H mäsiar kuchár: 
    • 6444 H čašník, servírka: 
    • 2988 H mliekar a syrár: 
    • 2989 H pivovarník a sladovník:
    • 6460 H predavač

    Podmienky prijatia: 

    • uchádzači, ktorí ukončia 9. ročník základnej školy
    • v učebných odboroch budú prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky
    • uchádzači budú prijímaní na základe študijných výsledkov zo základnej školy

     

    Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 18. mája 2023.

    Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie.