• Ročníkové práce žiakov
     • Ročníkové práce žiakov

      19. 6. 2023

      Ročníkové práce žiakov v odbore kuchár a čašník sa realizovali v mesiaci jún 2023 v prevádzkach zapojených do duálneho systému vzdelávania :

      · FUSION PUB – prevádzka Mexiko

      · SR INVEST – prevádzka Pilsnerka

      · FUSION FOOD - prevádzka NOZU

      · Hotel Alfa Giraltovce

      Úlohou žiakov bolo odprezentovať získané praktické zručnosti, svoju osobnosť, svoj prístup k práci, zodpovednosť, kreativitu. Každý žiak si navrhol a pripravoval pokrm na vlastnej prevádzke. Všetci svoju úlohu zvládli veľmi dobre.
      Aj prevádzka SEN a dokonca domáce prostredie vychováva budúcich profíkov. 

      MOV

      fotoalbum 

    • BARISTA “kaviarenský umelec”
     • BARISTA “kaviarenský umelec”

      29. 5. 2023

      Frappuccino, mocca kanvička, aeoropress, írska káva, alžírska káva, cappuccino, latte macchiato,espresso dopio, ..... a ešte ďalšie kúzelné espresso nápoje tvorili baristi našej školy na záverečnej skúškedňa 19. mája v miestnosti č. 5.... samozrejme všetci úspešne a zodpovedne.... blahoželáme:

      Pohlodková Sidónia, Kostelník Alex, Novotná Ivana, Richveisová Kristína, Kormoš Ján, Hallayová Tatiana, Novotná Laura, Maníková Alžbeta, Jozefík, Mário, Nitzan Adam, Lazorčáková Viktória, Rabajdová Adriána, Vargová Mária.

      S láskou a vďakou sa všetkým venovala Ing. Masaryková Jana

    • Záhrada ABC – výstava záhrady a stavebníctva
     • Záhrada ABC – výstava záhrady a stavebníctva

      4. 5. 2023

      19.apríl – 21.apríl Prešov, Mestská hala –THA

      Pod záštitou Ing. Františka Oľhu primátora mesta Prešov

      Dňa 21. 04. 2023 sa žiaci II.A, II.D zúčastnili výstavy záhrady a stavebníctva.
      V priebehu výstavy sme obdivovali nové materiály, ktoré sa požívajú pri stavbe záhrad a domov, rovnako ako okrasné kvety, kríky, tiež tak kotlíky na varenie guláša, v neposlednom rade traktory, motorky, kosačky na kosenie do záhrady.   
      Zaujali nás ozdoby z rôznych materiálov, syry, sladkosti, klobásy, med a z neho zhotovené výrobky. Nakoniec sme výstavku ukončili ochutnávkou dobrôt, ktoré rozvoniavali počas výstavy.
      MOV: Ing. Brehuvová

      fotoalbum 

    • Incheba Gastro 2023
     • Incheba Gastro 2023

      4. 5. 2023

      Dňa 20.4.2023 sa žiaci II.B,III.B,IV.C,I.AD zúčastnili výstavy Incheba Gastro 2023 v Bratislave.Oboznámili sa s progresívnymi metódami vo výrobnom procese v odboroch cukrár-kuchár, pekár-cukrár, čašník-servírka, mäsiar-kuchár, pod vedením majstrov odborného výcviku pani B.Tekeľovej a B.Kormošovej. Na výstave prebiehali súťaže kuchárov Junior živé varenie alebo zručnosť v krájaní zemiakov, zeleniny, vykosťovanie pstruha, kurčaťa.Zúčastnili sme sa aj na predvádzaní ukážky príprave veterníkov a následne degustáciou, ktoré nám s úsmevom pripravovala víťazka p.Janka z relácie Pečie celé Slovensko.Po opatreniach covidu žiaci získali touto exkurziou nové obzory v oblasti gastronómie, cukrárstva, ekológie, mäsiarskych, cukrárskych, vinárskych oblastiach a zariadeniach nových technológií v rôznych odboroch
      B. Teleľová, B. Kormošová

      fotoalbum 

    • Job shadowing a Kurzy a odborná príprava na Madeire
     • Job shadowing a Kurzy a odborná príprava na Madeire

      24. 4. 2023

      Vrámci výzvy 2022 sme využili možnosť realizovať nielen krátkodobú vzdelávaciu mobilitu určenú len pre žiakov v OVP (Španielsko – Sevilla, Portugalsko - Montijo), ale aj pracovné stáže určené pre zamestnancov – Job shadowing (Pozorovanie pri práci) a Kurzy a odborná príprava.
      Tieto pracovné stáže sa uskutočnili od 11. 4. – 15. 4. 2023 na ostrove Madeira (Portugalsko). Zúčastnili sa na nich pani riaditeľka PaedDr. Andrea Klačeková, Mgr. art. Nikola Šušovicová, Bc. Blanka Kormošová, Mgr. Mária Petrušová, pani Emília Tomaščiková a Ing. Zuzana Sarnecká.
      Pozorovanie pri práci - Job shadowing (Madeira) – určené pre zamestnancov
      Účastníci sa naučili veľa nového, čo sa týka vedomostí, znalostí, spoznali systém vzdelávania a odbornej prípravy stredoškolskej mládeže v zahraničí, konkrétne v portugalskej Madeire. Okrem toho sa obohatili o množstvo informácií a skúseností z priamej hospitačnej činnosti ako i z množstva diskusií týkajúcich sa stredoškolskej edukácie.Kurzy a odborná príprava (Madeira) – určené pre zamestnancov
      Účastníci sa naučili veľmi veľa nového, čo sa týka vedomostí, znalostí, zručností na danom kurze. Naučili sa pripravovať rôzne druhy jedál, špecialít danej krajiny, rozoznávať rôzne druhy vína, miešané nápoje a pod.
      Zvyšné dni boli venované spoznávaniu kultúrnych a historických pamiatok ostrovu Madeira.
      Z. Sarnecká

      fotoalbum

    • Erasmus+ v Portugalsku – meste Montijo
     • Erasmus+ v Portugalsku – meste Montijo

      24. 4. 2023

       Tri týždne odbornej stáže od 19. 3. – 9. 4. 2023 strávili naši žiaci v rámci projektu Erasmus+ v Portugalsku – meste Montijo. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z našej školy odborov kuchár, čašník, obchodný pracovník, cukrár pekár, cukrár kuchár. Žiakov doprevádzali pani učiteľky Zuzana Girašeková a Zuzana Sarnecká.
      A ako vyzeral náš program dňa, čo sme tam robili?
      Každý zo žiakov bol vďaka agentúre EPD zaradený vrámci svojho odboru vo firme, v ktorej nadobudli žiaci veľa nových odborných skúseností, zručností. Išlo o firmy Continental, Pizza Domino, Alfoz, Hotel Tryp, Taberna, Arrastao, Kimoa, Farnel, Pao e Bolos. Odborná stáž obohatila nielen ich profesionálny záujem o zvolený študijný odbor, ale zároveň priniesla nové poznatky z oblasti kultúry, histórie, umenia...
      Žiaci získali odborné a praktické zručnosti pri príprave tradičných jedál, nápojov, pochutín a špecialít z jednotlivých krajín, zlepšili si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, predovšetkým odbornú terminológiu z daných odborov. Žiaci dokážu lepšie prepojiť praktické vedomosti do teoretického vyučovania. Nadobudli samostatnosť, zodpovednosť a získali vyššiu motiváciu zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní.
      Počas voľných chvíľ sme navštívili aj ďalšie nádherné historické miesta Portugalska – Fatima, Nazare, Óbidos, Lisbon (hlavné mesto - Lisabon), Sintra, Cascais, Cabo da Roca a samozrejme pláž.
      Po skončení stáže obdŕžali žiaci a učitelia certifikát o absolvovaní stáže.
      Ako to tam vyzeralo? Pozrite sa sami...
      Z. Sarnecká 

      fotoalbum

    • Zmena je Možná
     • Zmena je Možná

      17. 4. 2023

      Zelená škola zorganizovala vzdelávací ekologický kurz „Zmena je Možná“,

      v dedinke Záježová – je to vzdelávacie centrum zriadené z gazdovskej usadlosti v modernom ekologickom štýle. Tamojšia príroda ma očarila, čo podporilo aj hlavnú myšlienku kurzu. Rovnako šťastnú ruku mali aj pri výbere hostí.

      Juraj Rizman a Michal Wiezek majú iný, nekonvenčný a aj nekomerčný pohľad na svet. Ich prednášky, ako aj príspevky a diskusie s ostatnými účastníkmi ma vtiahli do ich problémov. Na druhej strane sa aj oni zaujímali o našu tému

      v tomto certifikačnom období – ODPAD – JEHO separácia, recyklácia, minimalizácia ... Pri motivačných aktivitách som sa však vrátila aj do detských čias, čo bolo celkom úsmevné, no určite okrem zábavy som získala aj s Klaudiou nové info. Už len fakt, že naše cestovanie bolo veľmi zábavné – vďaka pánu šoférovi – RegioJet, minibus, ktorý sa nad nami zľutoval a zobral nás do Zvolena. Či stretnutie s mladou ekologistkou z Česka Lydu Kozlovou, a jej prezentácia „Má cesta pro budoucnost“, Jurajom Rizmanom a jeho Kampaňová komunikácia, teda jeho rady ako viesť kampaň. Zaujala ma rada č. V: komunikujte príbehy skutočných ľudí, či rada č. VIII: neviete, ako ďalej? Zorganizujte event! Nezaostal ani europoslanec Michal Wiezek a jeho prezentácia o tom, kde v Európe nájdeme pralesy a nenarušenú komplexitu. Mimochodom viete, že takéto pralesy má aj Slovensko?

      Zaujímavé boli jeho zážitky s Erikom Balážom, keď chodia spolu po našich horách, či ich stretnutia s mackom hnedým. Večer nás prišiel pozdraviť aj Juraj Hipš, jeden zo zakladateľov vzdelávacieho centra. Mali sme naozaj bohatý program, cez poznávacie a zážitkové aktivity vonku v prírode, aj vzdelávaciu miestnosť sme plnohodnotne využili, alebo veľmi príjemne sme posedeli v rozprávkovej čajovni...

      Majka Malíková

      KLIK

    • Celoslovenská súťaž v darčekovom balení
     • Celoslovenská súťaž v darčekovom balení

      14. 4. 2023

      Dňa 22.3.2023 sa v Bratislave konal 17. ročník celoslovenskej súťaže v darčekovom balení smedzinárodnou účasťou. Našu školu reprezentovali žiačky Viktória Režnická z II.A triedy št. odbor obchodný pracovník a Veronika Krupová zo IV.B triedy št. odbor pracovník marketingu. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť darčekové balenie v nasledujúcich témach: 1. Zhotoviť darček pre kamaráta zameraný na „Zdravý životný štýl“ 2. Zhotoviť balíček  pre šibača 3. Zhotoviť ponuku dňa na tému: „Čaro dreva“
      Odborná porota hodnotila najmä: vystihnutie témy, nápaditosť, estetický vzhľad, pevnosť, prenosnosť, zručnosť pri realizácii balíčkov. V celkovom hodnotení sa Viktória umiestnila v bronzovom pásme a Veronika v zlatom pásme. Z 24 súťažiacich Veronika získala 1.miesto v kategórii ponuka dňa.

      Dievčatám srdečne blahoželáme.
      Bc. Mária Gajdošová, MOV
      Ing. Darina Brehuvová, MOV
      fotoalbum

    • ... pod majestátnym Lomnickým štítom
     • ... pod majestátnym Lomnickým štítom

      13. 4. 2023

      Dňa 03. apríla 2023 sa žiaci III.C, II.C, I.C, I.B, I.AD, II.AD, I.BD, IV.B triedy, Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove, zúčastnili odbornej exkurzie vo Vysokých Tatrách -  Veľká Lomnica  Hotel Internacional a Tatranská Lomnica Hotel Lomnica.   Cieľom odbornej exkurzie bola zážitková edukácia žiakov, ktorej náplňou sa stal  Hotel International**** je súčasťou golfového rezortu Black Stork a Tatranská Lomnica Hotel Lomnica*****, ktorý leží ďaleko od ruchu veľkomesta, v nádhernom prostredí Vysokých Tatier,  pod majestátnym Lomnickým štítom. Presunuli sme sa k Hotelu Internacional a už pri vstupe  sme obdivovali krásnu okolitú prírodu. Za dobrých snehových podmienok je v zimnom období na golfovom ihrisku bežkárska trasa. Uvítal nás manažér hotela. Prehliadli sme si reštauráciu, ktorá v sebe snúbi tradičné hodnoty s najmodernejšími službami a luxusom, lobby bar s krbom a s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry a golfové ihrisko, kuchynské a cukrárske výrobné priestory, vybavenie izieb, apartmán, Spa bar, Wellness s relaxačnou miestnosťou z hygienických dôvodov sme nemali možnosť pozrieť.  Program ďalej pokračoval - Tatranská Lomnica Hotel Lomnica. Uvítal nás manažér hotela, ktorý nás zaviedol do reštaurácie FRANZ JOZEF, v ktorej nám pustili prezentáciu o vzniku Hotela Lomnica, ktorý bol otvorený v lete roku 1894 a stal sa tak jedným z prvých hotelov vo Vysokých Tatrách. Jeho súčasťou bola i luxusná kaviareň, v ktorej sa i v tej dobe viedol živý spoločenský život a schádzali sa tam ľudia nielen z okolia Tatranskej Lomnice, ale z celého Rakúsko-Uhorska.V tejto časti reštaurácie FRANZ JOZEF ponúkajú aj zážitkovú gastronómiu formou degustačných chodov. Ďalej nás previedli kaviarňou MOZART, ktorá má pôvodnú podobu z obdobia, kedy sa hotel otvoril, reštauráciu SISSI, galériou s obrazmi významných slovenských maliarov,  vyzdobený je aj celý hotel, steny chodieb i izieb zdobí viac ako 400 obrazov prevažne s prírodnou a tatranskou tematikou. Spa bar, Wellness s relaxačnou miestnosťou z hygienických dôvodov sme nemali možnosť pozrieť.  Prínosom tejto exkurzie bolo zhodnotenie úrovne poskytovania služieb v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu v našich najnavštevovanejších destináciách Vysokých Tatier. Táto exkurzia každému z nás priniesla množstvo netradičných, úsmevných zážitkov, na ktoré sa nezabúda aj ponuku na pracovné miesta pre naše odbory. Program ďalej pokračoval:- turistickou prechádzkou Tatranskou Lomnicou, pod majestátnym Lomnickým štítom.

      Mgr. Petrušová Mária
      fotoalbum

    • DEŇ SAMOSPRÁV - STRETLI SA PRIMÁTORI A STAROSTOVIA PSK
     • DEŇ SAMOSPRÁV - STRETLI SA PRIMÁTORI A STAROSTOVIA PSK

      13. 4. 2023

      28. 03. 2023 bol výnimočným dňom pre našu školu, a to nie len preto že sme slávili deň učiteľov.

      SOŠ gastronómie a služieb a SOP – SEN čelili náročnej výzve, zaobstarať občerstvenie pre cca 500 ľudí. Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy bolo organizované pod gesciou PSK. Jeho cieľom bola diskusia o možnostiach rozvoja regiónov, výmena informácií a posilnenie vzájomnej spolupráce partnerov.

      Naši žiaci, pod vedením majstrov odborného výcviku, sa tejto ťažkej úlohy zhostili na výbornú. Počiatočný strach žiakov z nemalého počtu účastníkov, vystriedalo odhodlanie a profesionálny prístup. K bezproblémovému chodu akcie svojou troškou prispeli študenti z odborov: kuchár, cukrár, čašník, pekár, ako aj obchodný pracovník.

      Mgr. I. Zborovjanová
      fotoalbum

    • XXIV Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych – #SmakEstetykaKreatywność
     • XXIV Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych – #SmakEstetykaKreatywność

      29. 3. 2023

      V dňoch 2. - 4. marca 2023 sme sa zúčastnili súťaže, Malopolski Konkurs Szkol Gastronomicznych v Krakowe. Súťaže sa zúčastnila žiačka Barbora Pribulová za odbor cukrár. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 16 družstiev z európskych gastro škôl. Prvé miesto získala škola z Bratislavy.  Druhé miesto získala žiačka našej školy Barbora Pribulová v  kategórii cukrár s témou mini dezerty a biskupský chlebík. Barborke blahoželáme!​​​​​​III.C Barbora Pribulová – súťažiaca v kategórii cukrár: 

      Moje pocity zo súťaže v Poľsku sú veľmi dobré. Som rada, že som sa mohla zúčastniť takejto súťaže, do ktoré sa zapojila naša škola. Aj napriek veľkému počtu súťažiacich z rôznych krajín som sa umiestnila na 2. mieste, čo ma veľmi potešilo a posunulo ma to ďalej. Získala som ďalšie skúsenosťami. Napriek dostatočnému času, kedy sme mali 3 hodiny na zhotovenie svojich výrobkov tam menší stres bol. Ale to nevadí, myslím si, že to je úplne v poriadku a patrí to k tomu. Ďakujem za možnosť súťažiť.

      Dňa 3. – 5. marca 2023  sme sa zúčastnili súťaže v Poľskom Krakowe - XXIV Małopolski Contest  of  Gastronomic Schools  v kategórii  Kuchár.

      Témou súťaže bolo vykosťovanie zajaca a príprava predjedál zo zajačieho mäsa. Našu školu reprezentoval žiak 3.B Dominik Paliha pod vedením MOV Novickej. Dominik  pripravil predjedlo pod názvom  Zajačie variácie /zajačie roládu a zajačiu terinku/ s krupotom,   glazurovaným  romanescom a  Cabernet omáčkou.

      Po náročnom trojhodinovom výkone získal cenu za kreativitu. Blahoželáme.

      3.B Diminik Paliha – súťažiaci v kategórii kuchár napísal:

      Po mesačnej príprave, tréningoch som sa rozhodol zúčastniť súťaže. Bolo to pre mňa náročne lebo som bol prvýkrát.  V deň súťaže - príprava pracoviska, zoznámenie sa s porotou, so súťažiacimi, s prostredím kuchyne, no už toto bol zážitok a veľký stres. Porciovanie zajaca mi išlo od ruky aj príprava rolády,  no pri príprave zajačej teriny sa mi nedarilo dobre rozmixovať faš s ponorným mixérom, ktorý bol slabý. Tam som tratil cenné minúty,  začal som byť nervózny. Bol som vykoľajený,  ale svoju prácu som dokončil. Mal som zmiešane pocity aj zlosť. Ale pri vyhodnotení, kde som získal ohodnotenie za kreativitu /diplom a vecnú cenu/ som sa upokojil a bol som šťastný a odhodlaný ísť súťažiť aj na budúce. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť nielen odbornej stránke. Treba to zažiť.

      Ďakujem za možnosť zúčastniť sa takejto súťaže.

      MOV

      fotoalbum