•  

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

     Každý mladý človek má potenciál uspieť

      

     logo dofe sk

     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny.

     • ide o jeden z popredných programov pre mladých ľudí, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie
     • v roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta
     • počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete 
     • DofE prispieva k rozvoju žiakov mimo vyučovania
     • rozvíja  nové schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce
     • schopnosť učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
     • príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
     • zvýšiť si  sebadôveru a sebavedomie
     • rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
     • rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý, pracovať tímovo
     • vytvoriť si aktívny postoj k svetu okolo seba
     • spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného predania

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu podporuje každého mladého človeka, každý má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. 

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

     Mgr. Janka Turzová jturzova@gmail.com
     Mgr. Mário Bašista 1spintel@gmail.com