• Profil školy

    •   Škola je zameraná v súčasnosti na odbory z oblasti obchodu, reštauračných služieb a potravinárstva, ktoré sú bližšie predstavené v menu "Možnosti štúdia".

       Na škole sú všetky odbory určené pre chlapcov ako aj pre dievčatá. V odbore obchodu a reštauračných služieb  sa venuje pozornosť najmä výučbe cudzích jazykov, komunikácií a praktickej činnosti v styku so zákazníkmi. V odboroch potravinárskych najmä získaniu praktických zručnosti a schopnosti vo svojich odboroch.
       V rámci odbornej praxe sa škola zameriava najmä na prax v realnych podmienkach našich slovenských podnikov a firiem ale aj v podmienkach zahraničných firiem a podnikov, kde trávia študenti niekoľko mesiacov v roku/aj cez letné prázdniny/. Ide o Poľsko, Česko, Taliansko, Chorvátsko, Cyprus a Grécko/Kréta/.