• Erasmus+ 2023

    • ... HOLA SEVILLA

     V mesiaci január v dňoch 9.1. až 31.1. 2023 sa naši žiaci v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili odbornej praxe v španielskom meste Sevilla. Realizácia projektu umožnila 12 žiakom odborov: pracovník marketingu – 7 žiakov, čašník  servírka – 4 žiaci a kuchár – 1 žiak, získať a rozvíjať počas troch týždňov odborné kompetencie. Žiaci pôsobili v týchto firmách:
     Hotel Ibis - Accorinvest Spain S.A.
     Hotel ibis Budget
     Carrefour Express
     Supermercado Suma
     Cakes & Go S.L.
     Plato Plató - Gastromium Creaciones S.L.
     Účastníci odbornej praxe nadobudli nové informácie a skúsenosti v príslušných odboroch, rozvíjali teoretické a praktické zručnosti a tak zvýšili svoje odborné kompetencie v praxi. Pobyt v zahraničnej firme im umožnil zdokonaliť sa v anglickom jazyku, osvojiť si
     odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Odborná prax v zahraničí zároveň prispela k  osobnostnému rozvoju žiakov, umožnila
     im adaptovať sa na nové spoločenské a pracovné prostredie a tak zvýšiť ich flexibilitu a možnosť uplatniť sa na trhu práce.
     Po ukončení stáže účastníci obdržali certifikát o absolvovaní stáže. Vo voľnom čase žiaci mali možnosť spoznávať kultúru a architektúru Španielska a Sevilly, získať nové poznatky z oblasti umenia, náboženstva a športu. V rámci projektu žiaci absolvovali prehliadku býčej arény Plaza de toros La Real Maestranza, zúčastnili sa jednodňového výletu na Gibraltár a jednodňového výletu v meste Cadiz. Partnerská agentúra v Seville im zároveň umožnila zúčastniť sa kurzu španielskeho jazyka.
     Ing. M. Baranová, Ing. PhDr. MVDr. Ivan Hricko, MBA, LL.M.

     fotoalbum