• Rada školy

    •     Pedagogickí zamestnanci: 1. Ing. Jozef Leško   (predseda)

                                                    2. Bc. Arpád Šimon  (podpredseda)

     Nepedagogickí zamestnanci: 3. Mgr. František Krankota 

                                 Žiaci školy: 4. Viktória Lazorčáková

                           Rodičia žiakov: 5. Jarmila Kostelníková

                                                    6. Stanislava Kovaľová 

                                                    7. Miriam Máthéová

          Zástupcovia zriaďovateľa: 8. PaedDr. Miroslav Benko, MBA

                                                    9. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

                                                    10. JUDr. Richard Eliáš

                                                    11. Ing. Ivana Kirkov