• 120

   • 120

     

                              
    Slávnostná akadémia a stretnutie bývalých zamestnancov školy v reštaurácií SEN k 120 výročiu založenia školy sa uskutočnilo 18. decembra 2008 dopoludnia v priestoroch školy a popoludní v Dome kultúry.

    História našej školy sa začala písať v roku 1888. V školskom roku 2008/2009 oslavuje 120. výročie svojho vzniku. Jej vzdelávacia ponuka sa v priebehu rokov menila v závislosti od potrieb regiónu, ako aj od potrieb trhu práce.

    Stodvadsaťročná existencia školy nám dáva priestor zastaviť sa, zamyslieť sa a  uvedomiť si, nielen jej pôsobenie, ale aj relatívnosť času, množstvo vykonanej práce a premenených myšlienok na skutočnosť. A v neposlednom rade, obzrieť sa do minulosti, zhodnotiť súčasnosť a vidieť do budúcnosti.
     


    Fotografie zo stretnutia zamestnancov a zo slávnostnej akadémie nájdete vo fotoalbume.