• Akreditované inovačné vzdelávanie

    • Naša škola získala súhlas na vykonávanie akreditovaného inovačného vzdelávania "Využitie IKT vo vyučovacom procese" Rozsah vzdelávania je 80 hodín, z ktorých 64 prebieha prezenčnou formou a 16 dištančne. Po absolvovaní a vykonaní prezentácie pred skúšobnou komisiou získajú účastníci  19 kreditov. Vzdelávanie je určené pre všetkých pedagogických pracovníkov z našej školy ako aj z iných škôl. Lektormi vzdelávania sú kvalifikovaní učitelia z našej školy. Zatiaľ prebehlo 5 kurzov, ktoré úspešne absolvovalo 70 účastníkov. .

      

     Prihláška na vzdelávanie PrihlaskaIKTVP.docx

     Prihlášku pošlite na adresu SOŠ obchodu a služieb, SDH 3 Prešov, PSČ 081 34

      

     Rozvrh akreditovaného inovačného vzdelávania
      „Využitie IKT vo vyučovacom procese“

      

     Dátum

     Téma

     Por. hodiny

     Lektor

      

     BOZP, ergonómia, špecifikácia IKT

     1.

     Dzurjová Ingrid, Ing.

      

     Didaktická technika, nové technológie v IKT

     2.

     Dzurjová Ingrid, Ing.

      

     Práca s AV – CD, DVD, CDRW, DVD RW

     3.-4.

     Dzurjová Ingrid, Ing.

      

     PC v VP, Textový editor, Tabuľkový kalkulátor,

     5.-7.

     Dzurjová Ingrid, Ing.

      

     Využitie skenera vo vzdelávaní

     8.

     Digoňová Iveta Ing.

      

     Využitie skenera vo vzdelávaní

     9. – 10.

     Digoňová Iveta Ing.

      

     Vytváranie prezentácií

     11. – 12.

     Digoňová Iveta Ing.

      

     Vytváranie prezentácií

     13. – 16.

     Digoňová Iveta Ing.

      

     Využitie dataprojektora vo vzdelávaní

     17. – 19.

     Matis Pavol Ing.

      

     Práca so zvukom

     20.

     Matis Pavol Ing.

      

     Práca so zvukom

     21. – 22.

     Matis Pavol Ing.

      

     Bezpečnosť vo virtuálnom svete

     23. – 24.

     Matis Pavol Ing.

      

     Najoperatívnejší zdroj informácií  - Internet

     25. – 28.

     Klačeková Andrea PaedDr.

      

     Najoperatívnejší zdroj informácií  - Internet

     29. – 32.

     Klačeková Andrea PaedDr.

      

     Aplikácia digitálneho záznamu obrazu vo VP

     33. – 36.

     Matis Pavol Ing.

      

     Aplikácia digitálneho záznamu obrazu vo VP

     37.

     Matis Pavol Ing.

      

     Možnosti využitia interaktívnej tabule vo VP

     38. – 40.

     Halický Štefan Mgr.

      

     Možnosti využitia interaktívnej tabule vo VP

     41.  – 44.

     Halický Štefan Mgr.

      

     Možnosti využitia interaktívnej tabule vo VP

     45. – 48.

     Halický Štefan Mgr.

      

     Možnosti využitia interaktívnej tabule vo VP

     49. - 50.

     Halický Štefan Mgr.

      

     Možnosti aplikácie e – learningu vo VP

     51. – 52.

     Baran Štefan Mgr.

      

     Možnosti aplikácie e – learningu vo VP

     53. – 56.

     Baran Štefan Mgr.

      

     Možnosti aplikácie e – learningu vo VP

     57. – 60.

     Baran Štefan Mgr.

      

     Možnosti aplikácie e – learningu vo VP

     61. – 64.

     Baran Štefan Mgr.

      

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     65. – 68.

     Dzurjová Ingrid, Ing.

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     69. - 71.

     Digoňová Iveta Ing.

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     72. – 74.

     Klačeková Andrea PaedDr.

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     75. – 76.

     Matis Pavol Ing.

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     77. – 78.

     Halický Štefan Mgr.

     Príprava záverečnej práce, konzultácie

     79. – 80.

     Baran Štefan Mgr.