• aktivity

    • Cesta do Prahy

     Študenti III. A triedy odboru pracovník marketingu – cestovný ruch – absolvovali v dňoch 4. – 5. januára 2018 v sprievode p. Mgr. Turzovej a Ing. Sarneckej poznávací výlet do najvyhľadávanejšieho turistického centra v Českej republike – Prahy.

     Účasť na tomto výlete si vybojovali svojím víťazstvom v súťaži fiktívnych firiem v Českých Budějoviciach vďaka sponzorstvu akciovej spoločnosti České dráhy. 

     Študenti sa snažili spoznať Prahu z pohľadu cestovného ruchu. Zamerali sa najmä na Pražský hrad, Karlov most, Staromestský orloj, Václavské námestie a mnohé ďalšie kultúrne pamiatky.

     Aj keď výlet trval iba krátko, veríme, že pre žiakov to bol skvelý zážitok vďaka ktorému si priblížili kúsok histórie stovežatej Prahy a v budúcnosti vzhľadom na svoje študijné zameranie využijú získané poznatky vo svoj prospech.

     Ing. Sarnecká

     vyučujúca FF