• Cafeteiras s. r. o.

    • Na pôde našej školy vznikla v školskom roku 2017/2018 v rámci predmetu Cvičenia vo fiktívnej firme firma Cafeteiras Coffee Roaster, s. r. o., ktorá už na začiatku svojej existencie získala pod vedením vyučujúcej Ing. Z. Sarneckej najvyššie ocenenie na medzinárodnej súťaži fiktívnych firiem v Českých Budějoviciach. 


     Táto súťaž sa realizovala pod záštitou Juhočeského kraja a mesta České Budějovice v rámci celoštátnej výstavy Vzdelávanie a remeslo. Bol to 4. ročník Veľtrhu fiktívnych firiem a konal sa dňoch 22. a 23. novembra 2017 na Strednej škole obchodnej a Vyššej odbornej škole v menovanom meste. 


     Veľtrhu sa zúčastnilo 17 vystavujúcich firiem stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.
     Súťažilo sa o hodnotné ceny sponzorov v troch kategóriách: Súťaž o najlepšiu firmu, Súťaž o najlepšiu prezentáciu a Súťaž o najlepší katalóg. Nezávislá porota z radov učiteľov, hostí a verejnosti, sa pri hodnotení jednotlivých stánkov firiem zamerala najmä na vystupovanie súťažiacich pri obchodovaní, hodnotila úroveň znalostí o predávanom sortimente, pozorovala zručnosti  pri vyplňovaní účtovných dokladov, sledovala schopnosti komunikácie pri predaji v cudzom jazyku a pod.


     V kategórii  Súťaž o najlepšiu firmu spomedzi všetkých zúčastnených porotu najviac zaujal práve stánok našej fiktívnej spoločnosti s ručením obmedzeným Cafeteiras Coffee Roaster. Predstavili sme  verejnosti koncept kaviarne s vlastnou pražiarňou kávy.


     Vybraní žiaci III. A triedy z odboru pracovník marketingu v cestovnom ruchu, a to  Ivan Mariňák, Lenka Stašková a Matej Dužda, si teda z Veľtrhu FF odniesli prekvapujúce a úžasné 1. miesto.  


     Fiktívna firma významne napomáha rozvoju podnikateľských schopností žiakov, pretože sa stávajú súčasťou simulovaného podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. 

     webová stránka firmy