• photoART

        • V školskom roku 2018/2019 sa rozrástla naša fiktívna firma o nový predmet činnosti - photoART.

          Na začiatku svojho fiktívneho podnikania hneď zaznamenala veľký úspech. V Českých Budejoviaciach na Veľtrhu fiktívnych firiem získala 2x tretie miesto - súťaž o najlepšiu prezentáciu, súťaž o najlepší katalóg.