• školská strava

      www.stravnici.sk

      https://restauraciasen.sk/

     ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE:
     číslo účtu:  SK90 8180 0000 0070 0051 8143
     VS: má každý stravník
     - pri platbe do poznámky uviesť svoje meno, priezvisko a triedu
     - termín úhrady: do 20. dňa v danom mesiaci (doporučujeme zadať TRVALÝ PRÍKAZ)
     - cena jedného obeda: 1,50 €